Politica Cookies

?ncepand cu intrarea ?n vigoare a Regulamentului European 2016/679 privind protec?ia ?i prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date (GDPR), vizitatorii site-urilor web au dreptul s? fie informa?i ?n mod specific ?i la zi despre toate datele care sunt colectate despre ei, scopul colect?rii ca ?i despre unde ?i cui sunt transmise aceste date.

Site-urile web apar?inand www.southern-lady.com folosesc cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experien?? mult mai bun? de navigare ?i servicii adaptate nevoilor ?i interesului fiec?ruia. “Cookie”-urile au rolul de a facilita accesul ?i livrarea serviciilor folosite de utilizatorii de Internet, precum personalizarea anumitor set?ri (limba, ?ara, pre?uri afi?ate ?n moneda na?ional?). “Cookie”-urile, pe baza informa?iilor pe care le adun? despre utilizatori, ?i ajut? pe de?in?torii de site-uri s? ??i eficientizeze produsul astfel ?ncat acesta s? fie cat mai u?or accesat de c?tre utilizatori ?i de asemenea, cresc gradul de eficien?? a publicit??ii online.

Cookie (“browser cookie” sau “HTTP cookie”) este un fi?ier de mici dimensiuni, format din litere ?i numere, care este stocat pe orice terminal cu acces la Internet (computer, telefon mobil, tablet? etc.) ?i este instalat prin solicitarea emis? de un web-server unui browser (ex: Firefox, Chrome).

Noile reguli impuse de GDPR au un impact direct ?i asupra politicii noastre cookie, pe care o actualiz?m cu aceast? ocazie.

Prin aceast? politic? inten?ion?m s? v? inform?m despre:

  • Ce tip de cookie-uri exist? pe site-urile noastre,
  • Cat timp persist? acestea ?n browser-ele vizitatorilor,
  • Ce date urm?resc aceste cookie-uri,
  • Care este scopul final al acestor cookie-uri (func?ionalitate, preferin?e, statistici, marketing etc.),
  • Unde sunt trimise datele ?i cu cine sunt partajate,
  • Cum se poate refuza utilizarea cookie-urilor ?i cum se pot schimba ulterior set?rile browser-elor legate de cookie-uri.

Regulamentul GDPR permite stocarea de cookie-uri pe echipamentele dumneavoastr? daca sunt strict necesare pentru buna func?ionarea a siteului web. Acest site web folose?te diferite tipuri de cookie-uri. Anumite cookie-uri sunt instalate de c?tre ter?i. V? pute?i modifica sau retrage ?n orice moment consim??mantul dat ?n Politica de cookie.

Pute?i afla mai multe despre modul ?n care prelucr?m datele dumneavoastr? personale ?i despre cum ne pute?i contacta din Politica de Confidentialitate.

?n cazul ?n care dori?i o setare mai granular? a cookie-urilor, acest lucru se poate face din setarile browser-ului. Toate browser-ele moderne ofer? posibilitatea de a schimba set?rile cookie-urilor. Aceste set?ri se gasesc de regul? ?n “op?iuni” sau ?n meniul de “preferin?e” al browser-ului web.

Pentru a ?n?elege aceste set?ri, urm?toarele linkuri pot fi folositoare sau pute?i folosi op?iunea “ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii:

Pentru a ?ti tot ce trebuie despre cookie-uri, inclusiv cum le pute?i sterge de pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastr?, v? rug?m s? accesa?i:?https://www.cookiebot.com/en/internet-cookies/

Acest site utilizeaz? cookie-uri.

Acest website folose?te cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experien?? mai bun? de navigare ?i servicii adaptate nevoilor ?i interesului fiec?ruia. Morethanpub a actualizat Politica de confiden?ialitate??i?Politica de cookies?pentru a integra ?n acestea modific?rile specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protec?ia persoanelor fizice ?n ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date. ?nainte de a continua navigarea pe website-ul nostru, te rug?m s? cite?ti cele dou? politici. Prin continuarea navig?rii pe website-ul nostru, confirmi acceptarea utiliz?rii fi?ierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Set?rile cookie pot fi modificate oricand, urmand indica?iile din Politica de Cookie.

Legea stipuleaz? c? putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., ?n cazul ?n care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.

Acest site utilizeaz? diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de c?tre servicii p?r?i ter?e care apar pe paginile noastre.

Pute?i, ?n orice moment, s? modifica?i sau s? v? retrage?i acordul din Declara?ia privind modulele cookie de pe website-ul nostru.

Afla?i mai multe despre cine suntem, cum ne pute?i contacta ?i cum proces?m datele personale ?n Politica noastr? de confiden?ialitate.

Consim??mantul dvs. se aplic? urm?toarelor domenii: www.www.southern-lady.com

Starea ta actuala: Permitere toate?(Necesare, Preferin?e, Statistici, Marketing).?

Declara?ie cookie-uri actualizat? ultima oar? ?n data de 25.07.2019 by?Cookiebot:

Necesare (1)

Cookie-urile necesare fac website-ul utilizabil, prin activarea func?iilor de baz?, precum navigarea ?n pagin? ?i accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate func?iona corespunz?tor f?r? aceste cookie-uri.

DenumireFurnizorScopExpirareTip
CookieConsentwww.southern-lady.comStores the user’s cookie consent state for the current domain1 anHTTP Cookie

Marketing (18)

Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urm?ri pe utilizatori de la un site la altul. Inten?ia este de a afi?a anun?uri relevante ?i antrenante pentru utilizatorii individuali, a?adar ele sunt mai valoroase pentru agen?iile de publicitate ?i p?r?ile ter?e care se ocup? de publicitate.

DenumireFurnizorScopExpirareTip
_gcl_auwww.southern-lady.comUsed by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.3 luniHTTP Cookie
_hjIncludedInSamplewww.southern-lady.comDetermines if the user’s navigation should be registered in a certain statistical place holder.SessionHTTP Cookie
1P_JARgoogle.comCollects information on visitor behaviour on multiple websites. This information is used on the website, in order to optimize the relevance of advertisement.29 zileHTTP Cookie
CGICgoogle.com?n a?teptare179 zileHTTP Cookie
GPSyoutube.comRegisters a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.1 ziHTTP Cookie
IDEdoubleclick.netUsed by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.1 anHTTP Cookie
NIDgoogle.comRegisters a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads.6 luniHTTP Cookie
PREFyoutube.comRegisters a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites.8 luniHTTP Cookie
rc::cgoogle.comUsed in context with video-advertisement. The cookie limits the number of times a visitor is shown the same advertisement-content. The cookie is also used to ensure relevance of the video-advertisement to the specific visitor.SessionHTML Local Storage
test_cookiedoubleclick.netUsed to check if the user’s browser supports cookies.1 ziHTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVEyoutube.comTries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos.179 zileHTTP Cookie
YSCyoutube.comRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.SessionHTTP Cookie
yt-remote-cast-installedyoutube.comStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-connected-devicesyoutube.comStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-device-idyoutube.comStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-fast-check-periodyoutube.comStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-appyoutube.comStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-nameyoutube.comStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage

Neclasificate (4)

Cookie-urile neclasificate sunt cookie-uri ?n curs de clasificare, ?mpreun? cu furnizorii de cookie-uri individuale.

DenumireFurnizorScopExpirareTip
_hjidwww.southern-lady.com?n a?teptare1 anHTML Local Storage
_hjTLDTestwww.southern-lady.com?n a?teptareSessionHTTP Cookie
morethanpubTooltipCountwww.southern-lady.com?n a?teptare9 zileHTTP Cookie
Submarinewww.southern-lady.com?n a?teptare24 zileHTTP Cookie
蜜芽TV跳转接口点击进入网页入口版下载-蜜芽TV跳转接口点击